Komposittekniker

Komposit

Komposittekniker, 400 YH-poäng (cirka 2 år)

Allt fler industrier använder sig av kompositmaterial men kunskaperna om kompositmaterialen och dess sammansättning är begränsade. Många företag som använder kompositer i sin produktion har inte möjlighet att växa och utvecklas i takt med efterfrågan på grund av bristande kompetens. För att möta efterfrågan krävs utbildad personal som har en solid teoretisk bas men som samtidigt kan arbeta praktiskt.

Läs mer och ansök på Campus Varbergs hemsida.länk till annan webbplats