Yrkeshögskoleutbildning

Yrkeshögskolan innefattar kvalificerade yrkesutbildningar utformade efter arbetslivets behov. Utbildningarna ligger på eftergymnasial nivå, är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden, vilket innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras.

För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en stor del av utbildningen förläggs ute i arbetslivet med praktik, så kallad LIA. Här kan du se en film om yrkeshögskolan.länk till annan webbplats

Våra utbildningar:

Byggproduktionsledare

Energiingenjörlänk till annan webbplats

Fastighetsingenjör tekniska system (OBS! ingen start hösten 2020)

Javautvecklarelänk till annan webbplats

Kompositteknikerlänk till annan webbplats

Medicinsk sekreterare