Hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare våren 2019

Ronneby Kunskapskälla erbjuder i samarbete med Räddningstjänsten Östra Blekinge enskilda personer, företag och kommunanställda en enkel utbildning i Hjärt-lungräddning.

Utbildningen innehåller hjärt-lungräddning (HLR), åtgärder vid akut andningsstopp och användning av hjärtstartare (defibrillator). Nästan alla personer som dör av hjärtsjukdom, drabbas av ett plötsligt "elektriskt kaos" i hjärtat, ett kammarflimmer, som leder till hjärtstopp. Om rätt utrustning och personal fanns på platsen, skulle sannolikt mer än 50 % kunna räddas till livet. Varje minut som går innan hjälp kommer till platsen minskar chansen till överlevnad.

Utbildare: Räddningstjänsten Östra Blekinge

Kostnad: 850 kr/pers

Plats: Ronneby Kunskapskälla