Grundläggande brandskyddsutbildning våren 2019

Ronneby Kunskapskälla kan i samarbete med Räddningstjänsten Östra Blekinge erbjuda utbildningar i grundläggande brandskydd.

Utbildningen innehåller teori och praktik. Kursdeltagaren ges möjlighet till förståelse och kunskap för att kunna förebygga brand samt på ett korrekt sätt kunna agera om olyckan är framme.

Efter avslutad utbildning skall samtliga deltagare ha grundläggande kunskaper och förståelse för varför brand uppstår och hur den utvecklar sig samt hur man arbetar förebyggande. I kursen ingår praktiska moment där kursdeltagarna får öva på att använda handbrandsläckare.

Kursinnehåll:

  • Statistik och vanliga brandorsaker
  • Krav i lagstiftningen
  • Brandförlopp
  • Åtgärder för att förhindra och begränsa skadorna av brand
  • Åtgärder vid brand
  • Brandsläckningsredskap och praktiska övningar

Utbildare: Räddningstjänsten Östra Blekinge

Intresseanmälanlänk till annan webbplats till Grundläggande brandskyddsutbildning

Antal platser: Ca. 20 per tillfälle.

Kostnad: 900 kr/pers

Minsta antal deltagare: Vid färre än 10 deltagare kan utbildningen ställas in.

Plats: Eldorado, Räddningstjänstens övningsplats bakom Lernia i Ronneby.

OBS! Tänk på att ha oömma kläder då du under utbildningen till stor del kommer att befinna dig utomhus.

Det finns även möjlighet att boka arbetsplatsspecifik utbildning med genomgång av t ex lokal, brandskydd och larm mm. Kontakta Räddningstjänsten Östra Blekinge för mer info.