Uppdragsutbildning

Ronneby Kunskapskälla har som uppdrag att lyssna till lokala och regionala arbetsgivares behov och arbetar för att erbjuda efterfrågade utbildningar. I en del fall finns färdiga lösningar i form av högskolekurser eller yrkeshögskoleprogram.

Uppdragsutbildningar

Ibland uttrycker arbetsgivare behov som saknar färdiga lösningar. Det kan handla om att man vill ha ett skräddarsytt innehåll, att man inte har möjlighet att skicka iväg anställda av tidsskäl eller ekonomiska skäl, eller att man önskar ett kursupplägg som spänner över tid istället för intensivkurs.

När sådana behov uppkommer, har Kunskapskällan möjlighet att upphandla en utbildning utifrån det behov som arbetsgivaren uttrycker. En förutsättning för detta är att behovet är tillräckligt stort för att starta en kurs. I många fall har flera företag tillsammans skapat en sådan grund, då behovet inte alltid är tillräckligt stort på ett enda företag.

Exempel på uppdragsutbildningar kan vara: Protokoll och mötesformalia, Administratörsutbildning, utbildning i Excel och Bemötande och service.

Just nu planerar vi för nya omgångar av Räddningstjänstens utbildningar inom HLR och brandskydd. Du hittar mer information under respektive rubrik till menyn till vänster. Är du intresserad av andra uppdragsutbildningar, är du välkommen att kontakta oss.