Arbetsplatsintegrerad ämneslärarutbildning åk 7-9 Ma, Fy, Ke

Kombinera lärarstudierna med en anställning i Ronneby kommun

Ronneby kommun erbjuder tillsammans med Högskolan Kristianstad en arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning. Utbildningen sträcker sig över 5 år totalt.

För att vara aktuell för tjänsten krävs att du fullföljer båda nedanstående delar:

  1. söker och blir antagen till utbildningen via antagning.se under perioden 16/3-15/4, utbildningen kan vara öppen för sen anmälan, se HKRs hemsida.
    (Anmälningskod: HKR-09314)
  2. söker och blir erbjuden tjänst i Ronneby kommun (tjänsten "Kombinera arbete som lärare med studier" kommer att vara publicerad på Platsbanken 16/3-15/4)

Upplägget för utbildningen/tjänsten ser ut såhär:
År 1: 125 % studier (kompletteras med arbete vid skolstart)
År 2-5: 50% arbete, 75 % studier
Arbete under utbildningen innebär en tjänst som obehörig lärare enligt skollagen.

Ronneby kommun erbjuder två tjänster - en på Kallingeskolans åk 7-9 och en på Snäckebacksskolans åk 7-9.

Under första läsåret utbetalas lön endast de kompletterande veckorna i samband med skolstarten. År 2-5 kommer du att få en ferietjänst med månadslön. Anställningsavtalet kommer att förnyas årligen under förutsättning att du klarar dina högskolestudier och ditt uppdrag.

Läs mer på Högskolan Kristianstad.länk till annan webbplats