Arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning årskurs 4-6

Lärare och elever på skolgård

Kombinera lärarstudierna med en anställning i Ronneby kommun

Ronneby kommun erbjuder tillsammans med Högskolan Kristianstad en arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning (APILU). Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och ger dig behörighet att undervisa i grundskolans åk 4–6 i ämnena svenska, engelska, matematik samt biologi, fysik, kemi och teknik. Utöver dessa ämnen studerar du utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och genomför handledd verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Programmet är femårigt och det ingår även studier under ett par sommarterminer.

Så här kombinerar du
Den arbetsplatsintegrerade grundlärarutbildningen innebär att du kombinerar studier på 75 procent med arbete som lärare på halvtid på en skola i en av de samverkande kommunerna. Redan från utbildningens start får du ett undervisningsansvar på skolan. Du anställs och får lön under hela studietiden av den kommun där du erbjudits en tjänst.

Två dagar i veckan ägnas åt studier.
Tre dagar i veckan arbetar du som lärare på skolan som du blivit anställd vid.
Arbete under utbildningen innebär en tjänst som obehörig lärare enligt skollagen.

Ronneby kommun erbjuder två tjänster - en på Slättagårdsskolan åk 4-6 och en på Kallingeskolan åk 4-6.

Intervjuer med två studenter som läser inriktningen åk 4-6

Joel Masseck
https://www.hkr.se/program/grundlarare-arbetsplats/studenten-joel-masseck/länk till annan webbplats

Ezgi Tümsa
https://youtu.be/qC9IXZmQ0O4länk till annan webbplats

Så här söker du utbildning och anställning

  1. Anmälan till denna utbildning sker via antagning.se länk till annan webbplatsmellan 15 februari till 15 mars. Observera att varje kommun har en egen anmälningskod. Du kan söka till mer än en kommun.
  2. Du ska även söka anställning via kommunernas egna annonser. Länkar till kommunernas annonserlänk till annan webbplats.

För att kunna genomföra arbetsplatsintegrerad grundlärarutbildning ska du alltså både bli antagen till utbildningen och bli erbjuden anställning i den av våra samverkande kommuner som du blivit antagen till.

Läs mer om utbildningen och hur du söker anställning på www.hkr.se/grundlarare-arbetsplatslänk till annan webbplats.