Vägledning

Vem är jag?

Syftet med denna del är att utreda och kartlägga vem du är. Detta gör vi tillsammans utifrån tre kategorier; dina intressen, dina värderingar och dina kompetenser. Kartläggningen sker med hjälp av diskussioner, frågor, tester och andra vägledningsmetoder. Arbetet har som mål att utmynna i en kravlista, din egen kravlista som beskriver ditt mål i generella ordalag.

Vilka är alternativen?

Nu är det dags att granska alla de alternativ som finns. Din kravlista är utgångspunkten i granskningen. Det är kravlistan som visar vad vi ska leta efter. Vår studie- och yrkesvägledare hjälper dig genom att tipsa om och kartlägga alla de alternativ som finns. Vi diskuterar sedan alternativen tillsammans för att komma fram till ett mer precist mål.

Hur ser avståndet ut?

Syftet är nu att klargöra och kartlägga avståndet mellan din nuvarande situation och ditt mål. Genom att göra detta kan vi få fram vad som behöver göras och då upprättar vi en handlingsplan för eget bruk.