Nyttiga länkar

Det finns många webbsidor som kan ge dig information kring yrken och studier. Här nedan finns några tips:

Antagning är webbplatsen där du anmäler dig till utbildningar vid Sveriges universitet och högskolor. Du kan söka efter alla utbildningar på högskola och universitet i Sverige efter ämne, studiefart, fritext och många andra variabler. www.antagning.se Länk till annan webbplats.

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som är Sveriges största förmedlare av arbeten. På Arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa allt du behöver veta om branscher och yrken. Du kan hitta prognoser för arbetsmarknaden och göra intressetest. www.arbetsformedlingen.se Länk till annan webbplats.

Centrala studiestödsnämnden är en myndighet som har hand om studiestöd i Sverige. På deras webbplats kan du som student räkna ut hur mycket du får. Du kan läsa om hur studiestöd fungerar, återbetalning och fribelopp. www.csn.se Länk till annan webbplats.

Folkhögskola är Sveriges alla folkhögskolors gemensamma webbplats. Här kan du läsa allt om folkhögskola som skolform och söka efter intressanta utbildningar. www.folkhogskola.nu Länk till annan webbplats.

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan genom att analysera arbetsmarknadens behov. På deras webbplats kan du läsa allt om yrkeshögskolan och söka utbildningar efter intresseområde och utbildningsort. www.myh.se Länk till annan webbplats.

Studera är Högskoleverkets webbplats för studieinformation. Här hittar du allt om hur högskolestudier fungerar. Här finns information om högskoleprovet och anmälningsenkät. Du kan söka och jämföra olika högskoleutbildningar och läsa om utlandsstudier. www.studera.nu Länk till annan webbplats.

Universitets- och högskolerådet ger en saklig och relevant information om högskoleutbildning, de erbjuder antagningsservice, har kompetens om och ger service i tillträdesfrågor, bedömer utländsk utbildning, erbjuder möjligheter till internationellt samarbete och samt levererar tjänster inom systemförvaltning. De ska också arbeta för att motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter samt främjar en breddad rekrytering inom högskolan. www.uhr.se Länk till annan webbplats.