Studievägledning

Glada studenter

Studievägledning handlar om din personliga utveckling.

Att genom samtal, diskussioner och ren vägledning fundera över sin egen situation är nyttigt för alla oavsett i vilket skede i livet man befinner sig. Vägledning kan hjälpa dig att se saker ur en annan synvinkel och att tänka igenom de val du gör.

Studievägledare på Ronneby Kunskapskälla arbetar som allmän vägledare, det innebär att vem som helst kan komma med frågor som berör yrken, studier, val, beslutsfattande etc. Rollen som vägledare är att stödja och leda, i den utsträckning det behövs, för att just du ska nå dina mål.

Studievägledaren kan hjälpa dig som är student, vill bli student eller rent av funderar på ditt yrkesval.

Välkommen att ta kontakt med Ronneby Kunskapskälla!