Svarssida registrering

Vi har tagit emot din registrering!

Vi har tagit emot din registrering och du välkommen till vår studentservice för att hämta ut ditt användarkonto och aktivera ditt nyckelkort. Det kan ta upp till två arbetsdagar innan detta är klart.

Tänk på att ta med dig legitimation och något som styrker att du bedriver eftergymnasiala studier.

We have received your registration!

We have received your registration and you are welcome to visit our reception desk to pick up your user account and activate your key card after the hollidays. It may take up to two working days until we have processed your data.

Remember to bring your ID card to confirm that you are a registrated student.