Personal på Kunskapskällan

Det är vi som välkomnar dig när du kommer till Ronneby Kunskapskälla.

Marie Aurell
Tf enhetschef

Tel. 0457-61 88 02
marie.aurell@edu.ronneby.se

 Karina Magner Enarsson
Utbildningshandläggare

Tel. 0457-61 88 09
karina.magner-enarsson@edu.ronneby.se

Caroline Petersson
Teknisk administratör/samordnare

Tel. 0457-61 88 18
caroline.petersson@edu.ronneby.se