Personal på Kunskapskällan

Det är vi som välkomnar dig när du kommer till Ronneby Kunskapskälla.

Caroline Petersson
Teknisk administratör/samordnare

Tel. 0457-61 88 18
caroline.petersson@edu.ronneby.se

Ulrica Arnoldsson

Ulrica Arnoldsson
Utbildningshandläggare

Tel. 0457-61 88 09
ulrica.arnoldsson@edu.ronneby.se