Personal på Kunskapskällan

Det är vi som välkomnar dig när du kommer till Ronneby Kunskapskälla.

Marie Aurell
Verksamhetsutvecklare

Tel. 0457-61 88 02
marie.aurell@ronneby.se

Erica Hallberg
Enhetschef

Tel. 0457-61 79 30
erica.hallberg@ronneby.se

Karina

 Karina Magner Enarsson
Utbildningshandläggare

Tel. 0457-61 88 09
karina.magner-enarsson@ronneby.se

Caroline Petersson
Teknisk administratör/samordnare

Tel. 0457-61 88 18
caroline.petersson@ronneby.se

Kaoskompaniet

 Anna Campbell Midenhag
Projektutvecklare

Tel. 0457-61 79 31
anna.campbellmidenhag@ronneby.se

 Anna Söderberg
Projektledare

Tel. 0457-61 88 07
anna.soderberg@ronneby.se