Om Kunskapskällan

Till Ronneby Kunskapskälla kommer privatpersoner, anställda eller företagare för att mötas och studera, enskilt eller i grupp.

Vi erbjuder studieanpassade lokaler, referenslitteratur, teknisk utrustning samt vägledning och stöttning.

Personalen på Kunskapskällan arbetar för att våra värdeord Välkomnande, Engagerat och Professionellt ska genomsyra verksamheten.