Vanliga frågor om Ronneby kunskapskälla

1. Vad är Ronneby kunskapskälla?

Ronneby kunskapskälla är ett lokalt campus som drivs och finansieras av Ronneby kommun. All högre utbildning ges i samarbete och samverkan med högskolor och yrkeshögskolor.

2. Är utbildningen på distans när man studerar på Ronneby kunskapskälla?

Utbildningen är platsförlagd här på Ronneby kunskapskälla. Det innebär att du blir antagen hit till Ronneby kunskapskälla. Har din klass här och studerar tillsammans med dina klasskamrater.

3. Är det lärare på plats på Ronneby kunskapskälla?

Nej. Läraren är på plats på högskolan/universitet/lärosätet och sänder sin föreläsning i realtid till Ronneby kunskapskälla.

4. Vad är yrkeshögskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildningsform. I de flesta av utbildningarna varvas teori och praktik. Utbildningens längd beror på utbildningens innehåll och arbetsmarknadens behov. Alla utbildningar är nämligen djupt förankrade i verkligheten och framtagna i nära samspel med privata och offentliga företag och verksamheter.

Tanken är att du efter en genomförd YH-utbildning ska kunna söka jobb med just den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Många gånger får du ett jobb direkt tack vare den praktik som ingår i varje utbildning.

5. Vad är VFU och LIA?

VFU och LIA är praktik som utförs under studietiden. VFU förekommer i högskola/universitetsstudier och står för verksamhetsförlagd utbildning. LIA förekommer i YH-utbildningar och står för lärande i arbete.

Hela Sveriges utbud av högre utbildning

antagning.se Länk till annan webbplats.
Ansökan till Sveriges alla högskolor och universitet.

yrkeshogskolan.se Länk till annan webbplats.
Yrkeshögskoleutbildningar beviljade av Myndigheten för yrkeshögskolan.