Behovsinventering

Kunskapskällan lyssnar av näringslivets behov genom flera kanaler. Vi ingår i Region Blekinges Kompetensråd, i Ronneby kommuns Arbetsmarknadsråd och i det nationella nätverket för kommunala lärcentra, Nitus.

Vi fångar också upp signaler genom att delta på olika nätverksträffar, såsom Näringslivsfrukostar och Region Blekinges Kompetensforum. Vi genomför också företagsbesök.

Önskar du få besök av oss, för att prata om ert kompetensbehov?

Varmt välkommen att höra av dig till Kunskapskällan!

Kontaktuppgifter hittar du nedan