För företag

Utbildningar

Kunskapskällan har som uppdrag att stötta det lokala och regionala näringslivet med kompetensutvecklingsfrågor. Vi ska möta det behov som finns i vår omgivning genom att erbjuda utbildningar på olika nivåer, såsom högskola, yrkeshögskola eller uppdragsutbildning. I de fall där det finns färdiga lösningar, agerar vi mäklare och förmedlar kontakter. I andra fall riggar vi skräddarsydda uppdragsutbildningar.

Vägledning

Kunskapskällan kan stötta företag genom att erbjuda vägledning för anställda. Det kan vara som rådgivare till chefer med personalansvar, alternativt konkret vägledning för den anställde.

Nyetableringar och omställning

Kunskapskällan ska stötta och skapa möjligheter för företag som funderar på att etablera sig i Ronneby och som behöver utbildningsinsatser. I det nära samarbetet med Kunskapskällan och kommunens Näringslivsenhet, framkommer sådana behov i ett tidigt skede.

När det gäller omställningar, erbjuder Kunskapskällan möjligheterna till vägledning och information om vilka utbildningsalternativ som finns på hemmaplan. Även detta arbete sker i nära samarbete med Näringslivsenheten.

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Kunskapskällan!

Grupp av människor runt en kontorsarbetsplats