Mynt i högar, överst gror ett grönt skott

5 Finansiering, en tro på utveckling

Sedan Platutvecklingsfondens start har fonden bidragit med drygt en halv miljon till initiativ och aktiviteter som på olika vis främjat en positiv lokal utveckling. Platsutvecklingsfonden finansieras av Ronneby kommun och det lokala närings-livet. Varje år bidrar kommunen med 100.000 kronor till fonden, förväntan är att näringslivet gör motsvarande, vilket också glädjande har skett.

Företag med hjärta för Ronneby - InfoTrader & Areff Det är stort och oerhört glädjande! Än en gång säger vi varmt TACK till dessa två lokala företag som med betydande belopp till Platsutvecklingsfonden visat att de vill bidra till den lokala utvecklingen. Att näringslivet är delaktiga på detta vis betyder enormt mycket.

Vill du också bidra ekonomiskt till Platsutvecklingsfonden? Vi ver att det finns fler företag vars hjärta klappar varmt för Ronneby och som gärna vill bidra på något sätt. Beloppet är mer än välkommet, stort eller litet, som alltid är det den goda tanken som räknas. Ta kontakt med någon på Näringslivsenheten på Ronneby kommun när du är mogen för ditt bidrag, alternativt skickar du ett mail till Platsutvecklingsfonden så tar vi kontakt med dig därefter. Tveka inte! platsutvecklingsfond.ronneby@gmail.com