Fem gula smile-figurer på rad, gladast till höger, surast till vänster, en utvärdering

4 Utvärdering & utbetalning

Efter din aktivitets genomförande vill Platsutvecklingsfondens ledamöter veta hur det hela föll ut. Utbetalning av ditt beviljade belopp sker därefter. Läs mer här nedan.

Senast 2 månader efter aktiviteten mailar du Utvärderingsformuläret Pdf, 522.4 kB. som du fyllt i med uppgifter om den ekonomiska kalkylen, antalet besökare, marknadsföring etc. till fonden, därefter får du uppgifter om faktureringsadress. Även fakturan mailas till Platsutvecklingsfonden mailadress, därefter utebetalas ditt beviljade belopp.

Klicka på Utvärdering Pdf, 522.4 kB.. Spara dokumentet i din dator med aktivitetens namn Ta upp dokumentet
på din skärm och fyll i de skrivbara fälten. Spara. maila till: platsutvecklingsfond.ronneby@gmail.com