Broschyr på ett bord med texten Platsutvecklingsfonden

Platsutvecklingsfonden

Platsutvecklingsfonden öppnar för möjligheter att förändra vår stad och kommun i en positiv riktning. Har du eller ditt företag en idé som främjar plats, miljö eller har du några fina aktiviteter du skulle vilja genomföra? Är du medlem i Ronneby Fastighetsägargrupp eller Ronneby Företagsförening? Ja, då kan du ansöka om bidrag till din idé ur Platsutvecklingsfonden.

Bakgrund
I den genomförda BID processen ser man till affärsnyttan och de positiva effekterna av att engagera sig i samverkansprojekt i staden. Styrkan ligger i våra medlemmar, med hjälp av dem har vi möjlighet att visa på goda exempel, inspirera och driva utvecklingen av Ronneby kommun framåt. Med bakgrund av detta, för att främja kommunens utveckling och samarbete, har en Platsutvecklingsfond skapats.

Vision
I samverkan mellan tre parter; Ronneby Kommun, Ronneby Fastighetsägargrupp och Ronneby Företagsförening skapar TILLSAMMANS FÖR RONNEBY en stark, attraktiv, välkomnande och konkurrenskraftig kommun med livskvalité i fokus. Det stärker kommunens varumärke Ronneby – den moderna kurorten.

Syfte
Platsutvecklingsfonden syftar till att främja och utveckla nya idéer och aktiviteter för att öka Ronneby kommuns attraktivitet hos invånare och besökare. Platsutvecklingsfonden vill utveckla intresset och engagemanget hos företagen i Ronneby kommun att stärka och driva aktiviteter som ökar antalet fysiska besökare. Platsutvecklingsfondens uppgift är att säkerställa stöd till företagen för önskvärda aktiviteter som stärker Ronneby Kommun som destination.

Mål
Platsutvecklingsfondens långsiktiga mål är att stärka Ronneby Kommun som destination och dess konkurrenskraft genom att öka antalet besökare och flödet av människor i kommunen.

Testa en idé hos fonden! Kanske bär den och får en extra skjuts genom ett finasiellt stöd.

Att ge är stort. Två lokala företag med hjärta för Ronneby har gett betydande stöd till fonden. Varmt tack till Infotrader och Areff!