Priser 2021

På grund av rådande Coronapandemi hade Brunnsbadet inte öppet för allmänheten under sommaren 2020. Kommunen jobbar nu för att hitta en lösning så att fler ska kunna besöka badet sommaren 2021. Beslut kring Brunnsbadets verksamhet 2021 kommer fattas under våren.