Vieryd och Vieryd Södra

VA-ledningsnät för anslutning av ca 50 st fastigheter planeras att färdigställas under 2023.

Aktuellt:

21-04-12

  • Detaljprojektering av teknisk lösning samt arbete med miljötillstånd pågår med hjälp av teknikkonsultföretaget Tyréns.

Lantmäteriet har påbörjat handläggning av ärende om ledningsrätt. Kontakter kommer att tas med berörda markägare

20-05-06

  • Projektering av VA-ledningsnätet pågår
  • Ansökan till Lantmäteriet om ledningsrätt för att lösa marktillträdet inför anläggande av VA-ledningarna

19-10-16

  • Projektering av ledningsnät påbörjad i Vieryd
  • Förhandling om övertagande av privat VA-ledningsnät (Vieryd södra, Fjordvägen) pågår