Vieryd och Vieryd Södra

VA-ledningsnät för anslutning av ca 50 st fastigheter planeras att färdigställas under 2023.

Aktuellt:

19-10-16

  • Projektering av ledningsnät påbörjad i Vieryd
  • Förhandling om övertagande av privat VA-ledningsnät (Vieryd södra, Fjordvägen) pågår