Träskobacken

VA-ledningsnät för anslutning av 10 st fastigheter planeras att färdigställas under 2021.

Aktuellt:

19-10-16

  • Projektering av ledningsnät påbörjad