Träskobacken

VA-ledningsnät för anslutning av 10 st fastigheter planeras att färdigställas under 2021.

Aktuellt:

20-05-06

  • Projektering av VA-ledningsnätet har pågått under vintern.
  • Miljöteknik har ansökt om Ledningsrätt hos Lantmäteriet för att säkerställa marktillträdet inför byggandet av ledningsnätet – handläggning pågår

19-10-16

  • Projektering av ledningsnät påbörjad