Järnavik

VA-ledningsnät för anslutning av 70 st fastigheter planeras att färdigställas under 2019.

Aktuellt:

19-10-02

  • Kompletterande arbeten för att underlätta framtida spolning av det nya systemet pågår
  • Hasselbacken fortfarande ej färdigt för anslutning
  • Arbeten pågår för anslutning av 3 st fastigheter vid korsningen Järnaviksväge/Bastuviksvägen