Förbrukningstaxa

Utdrag ur kommunal författningssamling för Ronneby kommun.

Grundavgift vatten för respektivestorlek på vattenmätare


Grundavgift

Vatten

Avlopp

Totalt

Enbostadshus

1 844.85 kr

3 115.35 kr

4 960.20 kr

25 millimeter anslutning13 726.65 kr

40 millimeter anslutning32 565.75 kr

50 millimeter anslutning61 615.05 kr

80 millimeter anslutning97 186.95 kr

100 millimeter anslutning135 322.95 kr

Förbrukningsavgift per kubikmeter

Förbrukningsavgift

Avgift/kubikmeter

Vatten

12.45 kr

Avlopp

18.66 kr

Totalt

31.11 kr

I ovanstående priser ingår moms med 25%.