Anläggningsavgift

Anläggningsavgift

Normalhus

238 246 kr                    

Anslutning endast avlopp

119 123 kr

Anslutning endast vatten

119 123 kr

Anslutning vatten och avlopp utan dagvatten

178 550 kr

Anslutning sommarvatten

39 387 kr

I ovanstående priser ingår moms med 25%.

Du som vill ansluta dig och bor utanför verksamhetsområde blir avtalskund. Det innebär att du betalar anläggningsavgiften samt står för utbyggnad från angiven förbindelsepunkt fram till fastigheten.

För mer information kontakta Jörgen Holmström, 0457-61 89 56, jorgen.holmstrom@miljoteknik.ronneby.se