Priser/Villkor för VA

Utdrag ur kommunal författningssamling för Ronneby kommun.

Taxa för Ronneby Miljö & Tekniks vatten och avloppsanläggningar
(antagen av kommunfullmäktige att gälla fr.o.m. 2020-01-01)

Grundavgift vatten för respektive

storlek på vattenmätare

Vatten

Avlopp

Totalt

Enbostadshus

1 757 kr

2 967 kr

4 724 kr

25 millimeter anslutning13 073 kr

40 millimeter anslutning31 015 kr

50 millimeter anslutning58 681 kr

80 millimeter anslutning92 559 kr

100 millimeter anslutning128 879 kr

Förbrukningsavgift per kubikmeter


Avgift/kubikmeter

Vatten

11,85 kr

Avlopp

17,78 kr

Totalt

29,63 kr

I ovanstående priser ingår moms med 25%.