Priser/Villkor för VA

Utdrag ur kommunal författningssamling för Ronneby kommun.

Taxa för Ronneby Miljö & Tekniks vatten och avloppsanläggningar
(antagen av kommunfullmäktige att gälla fr.o.m. 2017-01-01)

Grundavgift vatten för respektive

storlek på vattenmätare

Vatten

Avlopp

Totalt

Enbostadshus

1 642,50 kr

2 772,50 kr

4 415 kr

25 millimeter anslutning12 218 kr

40 millimeter anslutning28 986 kr

50 millimeter anslutning54 842 kr

80 millimeter anslutning86 504 kr

100 millimeter anslutning

 


120 449 kr

Förbrukningsavgift per kubikmeter


Avgift/kubikmeter

Vatten

11,08 kr

Avlopp

16,63 kr

Totalt

27,71 kr

I ovanstående priser ingår moms med 25%.