Vattensmarta tips

Fyll vatten i kanna

Så här kan du använda vårt vatten smart. Små förändringar i vardagen gör skillnad. Varje droppe räknas.

Inne:

 • Fyll disk- och tvättmaskiner helt innan du kör dem. Diskmaskinen drar 10 liter per disk och tvättmaskinen behöver 50 liter för en tvätt.
 • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskproppen eller balja.
 • Samla upp vattnet som annars skulle gått till spillo när du sköljer dina grönsaker. Använd det sedan till att skölja ur använda förpackningar eller vattna dina krukväxter.
 • Ta en snabbdusch istället för en lång. 5 minuters kortare dusch kan spara upp till 70 liter vatten.
 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna. Du kan spara 6 liter vatten varje minut genom att stänga av kranen medan du borstar tänderna eller tvålar in dig.
 • Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten att dricka direkt istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.
 • Spola toaletten med snålspolning.
 • En läckande toalett och en droppande vattenkran tillsammans kan dra 450 000 liter vatten per år. Detta motsvarande 3 000 fyllda badkar!
 • Samla upp duschvattnet när du blöter ner dig (ej vid schamponering) och använd det sedan till att vattna dina växter.
 • Byt gamla kranar, duschmunstycken och toaletter mot nya snålspolande när de behöver bytas.

Visste du att du gör av med 120 liter vatten på 10 minuter när du diskar under rinnande vatten? Använd disk- och sköljbalja om du iinte har en diskmaskin.

Ute

 • Tvätta bilen i en biltvätt som har recirkulation, ångtvätt och vattenbesparande utrustning. Fråga biltvätten om ni är osäkra.
 • Fyll din pool (under 3 m3) endast en gång, håller du vattnet rent med hjälp av en reningspump och klor kan du bada i samma vatten hela sommaren.
 • Samla regnvatten i tunnor eller dammar, dina växter kommer tacka dig då de får ett syrerikare vatten än kranvattnet.
Varje droppe räknas

Varje droppe räknas 

Många av landets kommuner, däribland de flesta av Ronnebys grannkommuner, har en svår vattensituation och därför har Miljöteknik inlett ett samarbete i en ”vatten-sparar kampanj” med Karlshamns kommun och bjuder även in andra kommuner att hänga på.

Flertalet av Ronneby kommuns invånare har redan en bra förståelse för hur det ligger till med vattnet men vi behöver alla hela tiden bli påminda om att spara vatten och förändra vårt beteende. Kampanjen ”Varje droppe räknas!” bidrar till en ökad medvetenhet kring hur vi använder vårt värdefulla dricksvatten,