Vattensprinkler

VA-huvudmannen är inte skyldig att tillhandahålla vatten för brandbekämpning. Detta följer av 2§ lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Men genom överenskommelser och avtal kan brandbekämpning ske med hjälp av dricksvatten från den allmänna VA-anläggningen. Ett exempel på det är att Räddningstjänsten i Blekinge tar vatten för brandbekämpning från brandposter i det allmänna VA-anläggningen.

Vattensprinklersystem

Ett sätt för en fastighetsägare att bekämpa en brand är att använda ett vattensprinklersystem. För att installera och använda ett sådant system på en fastighet krävs ett avtal med VA-huvudmannen.

Avtalets utformning ser du till höger här på sidan. Kontakta VA-avdelningen för att diskutera möjligheten för ett vattensprinklersystem på din fastighet.

Det är viktigt att betona att det inte är alla fastigheter som KAN ha vattensprinklersystem. VA-huvudmannen avgör om det är genomförbart i varje enskilt fall.

Att teckna avtal

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att avtal gällande vattensprinklersystem skrivs under och skickas till Ronneby Miljö & Teknik AB.

Steg för steg för att teckna avtal gällande vattensprinklersystem:

  • Kontakta VA-avdelningen för diskussion, Mats Bohnsack 0457-61 78 59
  • Skriv ut två exemplar av avtalet från hemsidan
  • Fyll i fälten (fastighetsägare, fastighetens namn, servis dimension och bilaga A och B) samt signera båda exemplaren och skicka tillsammans med bilaga A och B samt skiss över anslutningen till adress nedan.
  • Ronneby Miljö & Teknik granskar avtalet och skriver under när det är godkänt. Ett exemplar av avtalet skickas till fastighetsägaren.

Ronneby Miljö & Teknik AB
Att. Mats Bohnsack
VA-avdelningen
372 80 Ronneby