Vattenmätarens placering

Vattenmätaren ska placeras enligt svensk standard. Mätaren monteras i horisontell fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

Fastighetsägaren är skyldig att vårda vattenmätaren samt se till att den är lätt åtkomlig för avläsning, kontroll och byte.

Vattenmätarkonsol och avstängningsventiler med kopplingar före och efter vattenmätaren.

Mätaren får inte byggas in. Tung utrustning får inte heller placeras framför den.

Mätaren ska placeras så att den skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Utrymmet bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador. Om vattenanslutningen till mätaren är större än 50 millimeter bör golvbrunn finnas.