Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare är du enligt lag ansvarig för att mätarplatsen för vattenmätaren är i gott skick och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra, bland annat måste du innan mätarbytet kontrollera att dina avstängningsventiler fungerar samt se till att mätaren är lätt åtkomlig.

Vattenmätaren ägs av Ronneby Miljö & Teknik, men som fastighetsägare är du skyldig att upplåta plats för mätaren samt ge huvudmannen (Miljöteknik) tillträde vid behov. Miljöteknik sätter upp, kontrollerar och byter vattenmätaren.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att vårda vattenmätaren. Det innebär bland annat att skydda den mot frost och påverkan, samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om vattenmätaren inte sköts kan du som fastighetsägare bli ersättningsskyldig för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.

Fastighetsägarens ansvar är reglerat i Vattentjänstlagen. Vid väsentliga brister kan Miljöteknik neka en fastighet att vara kopplad till VA-ledningsnätet. Om en skada på fastighetens VA-installation uppstår vid mätarbyte så är det fastighetsägaren som ansvarar för åtgärd och kostnader.

Så kontrollerar du dina avstängningsventiler

Stäng ventilen innan mätaren (mellan mätaren och förbindelsepunkten) och öppna en kran. Om mätaren står stilla (kugghjulet inte snurrar) och inget vatten rinner fungerar ventilen. Kontrollera även att ventilen efter mätaren fungerar.

Det finns ett antal olika avstängningsventiler till vattenmätare. OBS! Om du har en avstängningsventil med svart ratt märkt LK580, så måste den bytas innan det är dags för mätarbytet då den inte längre är godkänd. Läs mer om LK580. Pdf, 377.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur åtgärdar jag brister i min VA-installation?

Kontakta en rörmokare om du behöver åtgärda brister på din VA-installation, till exempel byta ventiler.