Byte av vattenmätare

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. När det är dags att byta din vattenmätare får du ett brev från oss. Innan bytet måste du kontrollera att mätaren är lätt åtkomlig och att avstängningsventiler fungerar. Mätarbytet kostar inget.

Tänk på detta innan mätarbytet

Vattenmätaren ska sitta i en konsol och ha en avstängningsventil såväl före som efter mätaren. Det är viktigt att du kontrollerar att ventilerna fungerar innan mätarbytet. Dessa måste fungera dels för att du som fastighetsägare ska kunna stänga av vattnet vid en eventuell vattenläcka, dels för att vi enkelt ska kunna byta din vattenmätare. De flesta försäkringsbolag kräver också att du har godkända och fungerande avstängningsventiler.

Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt. Inbyggda eller blockerade mätare måste göras åtkomliga för vår personal vid mätarbyte.

Ombokning av tid

Skicka e-post till: matarbyten@miljoteknik.ronneby.se
eller ring 0457-61 78 62 eller 0457-61 78 90.

Har du inte möjlighet att vara hemma vid bytet går det bra att lägga ut nyckel efter överenskommelse eller samverka med granne. Om du inte är hemma vid den avtalade tiden för mätarbytet (eller annan överenskommelse gjorts) debiteras du en kostnad för förgävesbesök, enligt Miljötekniks gällande prislista.

Tänk på detta efter mätarbytet

Vid byte av en gammal vattenmätare till en ny kan det ibland uppstå oljud. Det beror på att den nya mätaren har en inbyggd backventil. Utan backventil kan ljudet fortplanta sig in till grannen och vidare för att så småningom ebba ut. Hela ledningsnätet fungerar då som en stor stötdämpare. Med en backventil stannar tryckstöten kvar i fastigheten. Det finns tryckstötsdämpare i handeln som man kan låta montera in. Denna åtgärd får fastighetsägaren själv ombesörja och bekosta.