Återströmningsskydd

Återströmningsskydd är ett begrepp som innefattar utrustning för att minimera risken för att förorenat vatten genom återströmningsskydd påverkar dricksvattenkvaliteten. På den här sidan finns råd och tips om återströmningsskydd.

Boverket är den myndighet som ansvarar för utformningen av fastighetsinstallationer för vatten och avlopp (VA). I Boverkets byggregler (BBR) anges att återströmning av förorenat vatten till system för dricksvatten ska förhindras.

VVS-företagen är en branschorganisation för företag verksamma inom VVS.

Svenskt Vatten är en branschorganisation som företräder vattentjänstföretagen i Sverige. Alla kommuner är medlemmar i Svenskt Vatten.

Exempel på återströmningsskydd

Återströmningsskydd kan vara en backventil eller ett fritt luftgap. Fritt luftgap ska till exempel finnas i alla handfat i en bostad.

Val av återströmningsskydd

Fastighetsägaren är ansvarig för att alla VA-installationer i fastigheten är utformade enligt gällande regler. Återströmningsskydd ska väljas och dimensioneras enligt svensk standard, SS-EN 1717. Svenskt Vatten har sammanfattat vad som gäller enligt SS-EN 1717 i sin publikation P88 (vägledning vid tillämpning av SS-EN 1717).

Behörighet VVS-installatör bör alltid anlitas för val av och installation av återströmningsskydd.

Frågor om återströmningsskydd

Har du frågor och /eller funderingar om återströmningsskydd.
Kontakta Ronneby Miljö & Tekniks VA-avdelning.