Träskobacken

VA-ledningsnät för anslutning av 10 st fastigheter färdigställdes våren 2022. Respektive fastighetsägare ansvarar nu för att ansluta till det nya ledningsnätet.