Artikeln publicerades 21 oktober 2022

Lilla Kulleryd

VA-ledningsnät för anslutning av ca 35 st fastigheter planeras att färdigställas under 2025.

22-10-17

  • Förprojektering av möjlig ledningsdragning inom området pågår
  • Anläggande av överföringsledningar för vatten och spillvatten på sträckan Kullåkra och Lilla Kulleryd startar nu i höst, upphandlad entreprenör Styrud. Arbetet planeras vara färdigt sommaren 2023.