Artikeln publicerades 21 oktober 2022

Kullåkra

VA-ledningsnät (spillvatten) för anslutning av ca 30 st fastigheter planeras att färdigställas under 2025. Vatten finns redan utbyggt i området.

22-10-17

  • Förprojektering av möjlig ledningsdragning inom området pågår.