Artikeln publicerades 21 oktober 2022

Kullåkra

VA-ledningsnät (spillvatten) för anslutning av ca 30 st fastigheter planeras att färdigställas under 2025. Vatten finns redan utbyggt i området.

24-03-11
• Projekteringsarbetet av ledningsnätets utformning har pågått under hösten och vintern och är i det närmaste klart.
• Nödvändiga miljötillstånd och dispenser håller nu på att sökas.
• Hos lantmäteriet fortgår ledningsförrättningen för att lösa frågor kring markåtkomst.


22-10-17

  • Förprojektering av möjlig ledningsdragning inom området pågår.