Sorteringsnyckel A-Ö

Vår sorteringsnyckel från A-ÖPDF hjälper dig med din sortering och återvinning.

Införandet av fastighetsnära insamling av avfall genom fyrfackssystemet gör att sorteringsnyckeln behöver uppdateras. Det är under arbete.