Fastighetsnära insamling via fyrfackssystem


Abonnemang för villa/permanentboende med fastighetsnära insamling (fyrfack)

 Abonnemang

Pris/år

Ordinarie abonnemang
Kärl 1 var 14:e dag
Kärl 2 var 4:e vecka


2 800 kr

Sällantömning (Dispens för matavfall*)

Kärl 1 var 8:e vecka (6 ggr/år)

Kärl 2 var 8:e vecka (6 ggr/år)

1 400 kr

* Dispens erfodras av Miljö- och Hälsoskyddskontoret (timbaserad prövningsavgift)

Tilläggstjänster

 Tjänst

Pris/år

Extra brännbart kärl
130 liter var 14:e dag

800 kr

Delat kärl (2 mindre hushåll)

1 745 kr/hushåll

Priserna är inklusive grundavgift och moms.