Fritidsboende - sommartömning

Avgifter för fritidsboende med fyrfackssystem

Hämtning

Pris

Kärl 1 hämtas 12 gånger (var 14:e dag))

Kärl 2 hämtas 6 gånger (var 4:e vecka)

1 545 kr

Avgifter för fritidsboende med brännbart/matavfall

Hämtning

Pris

2 kärl 130/140 liter - 9 hämtningar (var 14:e dag)

1 190 kr

2 kärl 190/140 liter - 9 hämtningar (var 14:e dag)

1 250 kr

Kompostdispens*
1 kärl 130 liter - 9 hämtningar (var 14:e dag)

1 095 kr

Avgifter för extra hämtning**

Hämtning

Pris

Brännbart och matavfall - 2 ggr efter september

330 kr

* Dispens erfodras av Miljö- och Hälsoskyddskontoret (timbaserad prövningsavgift)

** Extrahämtning beställes senast i maj.

I avgiften ingår 25 % moms och av riksdagen fastställd avfallsskatt.

Fritidshusägare inom Ronneby kommun med dispens att själva transportera sina hushållssopor till sin permanenta bostad betalar en grundavgift på 690 kr.