Fastighetsnära insamling via fyrfackssystem

Abonnemang för villa/permanentboende med fastighetsnära insamling (fyrfack)

Abonnemang

Ordinarie abonnemang

Pris/år

Kärl 1 var 14:e dag

3 512 kr

Kärl 2 var 4:e vecka


Tjänst för ordinare abonnemang

Pris/år

Extra brännbart kärl (130l var 14:e dag)

976 kr

Delat kärl (2 mindre hushåll)

2 225 kr/hushåll

Sällantömning (Dispens för matavfall*)

Pris/år

Kärl 1 var 8:e vecka (6 ggr/år)

1 801 kr

Kärl 2 var 8:e vecka (6ggr/år)


* Dispens erfordras av Miljö- och Hälsoskyddskontoret (timbaserad prövningsavgift)

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster

Pris

Extra hämtning ordinare hämtningsdag

245 kr

Extra hämtning ej ordinarie hämtningsdag

490 kr

Ändring av abonnemang

250 kr

Grundavgift: 938 kr/år


Om föreskrifterna inte följs kan extra avgift tas ut tex. felsorteringsavgift

Priserna är inklusive grundavgift och moms.