Fastighetsnära insamling via fyrfackssystem

Abonnemang för villa/permanentboende med fastighetsnära insamling (fyrfack)

Abonnemang

Ordinarie abonnemang

Pris/år

Kärl 1 var 14:e dag

3025 kr

Kärl 2 var 4:e vecka


Tjänst för ordinare abonnemang

Pris/år

Extra brännbart kärl (130l var 14:e dag)

865 kr

Delat kärl (2 mindre hushåll)

1885 kr/hushåll

Sällantömning (Dispens för matavfall*)

Pris/år

Kärl 1 var 8:e vecka (6 ggr/år)

1510 kr

Kärl 2 var 8:e vecka (6ggr/år)


* Dispens erfordras av Miljö- och Hälsoskyddskontoret (timbaserad prövningsavgift)

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster

Pris

Extra hämtning ordinare hämtningsdag

162 kr

Extra hämtning ej ordinarie hämtningsdag

250 kr

Ändring av abonnemang

200 kr

Om föreskrifterna inte följs kan extra avgift tas ut tex. felsorteringsavgift

Priserna är inklusive grundavgift och moms.