Fastighetsnära insamling via fyrfackssystem

Abonnemang för villa/permanentboende med fastighetsnära insamling (fyrfack)

Abonnemang

Ordinarie abbonnemang

Pris/år

Kärl 1 var 14:e dag

2800 kr

Kärl 2 var 4:e vecka

 

Tjänst för ordinare abbonnemang

Pris/år

Extra brännbart kärl (130l var 14:e dag)

800 kr

Delat kärl (2 mindre hushåll)

1745 kr/hushåll

Sällantömning (Dispens för matavfall*)

Pris/år

Kärl 1 var 8:e vecka (6 ggr/år)

1400 kr

Kärl 2 var 8:e vecka (6ggr/år)


* Dispens erfodras av Miljö- och Hälsoskyddskontoret (timbaserad prövningsavgift)

Tillägstjänster

Tillägstjänster

Pris

Extra hämtning ordinare hämtningsdag

150 kr

Extra hätmning ej ordinarie hämtningsdag

450 kr

Ändring av abonnemang

200 kr

Om föreskrifterna inte följs kan extra avgift tas ut tex. felsorteringsavgift

Priserna är inklusive grundavgift och moms.