Fritidsboende - sommartömning

Avgifter & datum för fritidsboende med fyrfackssystem

Hämtning (V.17 - V.41)

Pris

Kärl 1 hämtas 12 gånger (var 14:e dag))

Kärl 2 hämtas 6 gånger (var 4:e vecka)

1 753 kr

Avgifter & datum för fritidsboende med brännbart/matavfall

Hämtning (V.20 - V.37)

Pris

2 kärl 130/140 liter - 9 hämtningar (var 14:e dag)

1 423 kr

2 kärl 190/140 liter - 9 hämtningar (var 14:e dag)

1 543 kr

Tilläggstjänster

Pris

Extra hämtning ordinare hämtningsdag

170 krÄndring av abonnemang

200 kr

* Dispens erfordras av Miljö- och Hälsoskyddskontoret (timbaserad prövningsavgift)

I avgiften ingår 25 % moms och av riksdagen fastställd avfallsskatt.

Fritidshusägare inom Ronneby kommun med dispens att själva transportera sina hushållssopor till sin permanenta bostad betalar en grundavgift på 745 kr.