Fritidsboende - sommartömning

Under perioden v.18 till v.42

Avgifter för fritidsboende med fyrfackssystem

Hämtning

Pris

Kärl 1 hämtas 12 gånger (var 14:e dag))

Kärl 2 hämtas 6 gånger (var 4:e vecka)

1 670 kr

Avgifter för fritidsboende med brännbart/matavfall

Hämtning

Pris

2 kärl 130/140 liter - 9 hämtningar (var 14:e dag)

1 355 kr

2 kärl 190/140 liter - 9 hämtningar (var 14:e dag)

1 470 kr

Tilläggstjänster

Pris

Extra hämtning ordinare hämtningsdag

162 krÄndring av abonnemang

200 kr

* Dispens erfordras av Miljö- och Hälsoskyddskontoret (timbaserad prövningsavgift)

I avgiften ingår 25 % moms och av riksdagen fastställd avfallsskatt.

Fritidshusägare inom Ronneby kommun med dispens att själva transportera sina hushållssopor till sin permanenta bostad betalar en grundavgift på 745 kr.