Artikeln publicerades 7 januari 2021

Avgift för ej sorterbart avfall

Att slänga sorterbart avfall är gratis dock tar vi följande avgift för ej sorterbart avfall


Säck:

Släp:

25 kr

50 kr