Artikeln publicerades 19 december 2023

Pfas-dom

PFAS-domen – Vad händer nu?

Högsta domstolen har den 5 december meddelat domen i PFAS-målet, där man ger de 150 medlemmarna i PFAS-föreningen rätt till skadestånd. Miljöteknik är ansvarig för att kompensera PFAS-föreningens medlemmar för personskador, då redan höga halter av PFAS i blodet kan ge rätt till skadestånd.

Dock uttalar sig inte rätten om storleken på ersättningen eller eventuella följdskador.
Miljöteknik avvaktar nu i ett första steg att de personer som HD-domen avser, d v s PFAS-föreningens medlemmar, återkommer med information om vilka skadeföljder de vill ha ersättning för och vilket krav på skadestånd de har. Detsamma gäller för ytterligare krav på skadestånd som lämnats in till Blekinge tingsrätt senast den 16 december 2023, vilket är tidsfristen som gäller enligt produktansvarslagen.

Miljöteknik har inte någon möjlighet att utge ersättning till den som inte lämnat in stämningsansökan till Blekinge tingsrätt.

- Jag beklagar verkligen att människor i vår kommun har fått i sig dessa ämnen och jag förstår att många efterlyser enkla svar och tydliga besked. Dock är rättsläget fortsatt otydligt och det kan krävas ytterligare prövningar i domstol. Miljötekniks ambition är att utge rätt ersättning, enligt gällande svensk praxis, så snart som möjligt, säger styrelseordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB Ronny Johannesson.