Artikeln publicerades 5 december 2023

HD har lämnat sin dom i PFAS-fallet

Högsta domstolen har idag meddelat domen i PFAS-målet, där man ger de drabbade rätt till skadestånd. Detta genom att HD slår fast att höga halter av PFAS i blodet innebär en fysisk försämring av deras kroppar och ska anses vara en personskada.

- Jag beklagar verkligen att människor i vår kommun har fått i sig dessa ämnen och jag förstår att man förväntar sig fler svar från oss redan idag. Vi behöver dock analysera domen vidare och inväntar vilka konkreta skadeståndskrav som riktas mot Miljöteknik, säger kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson.

Styrelseordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB Ronny Johannesson lägget till:

-Vi har gjort vad vi har kunnat utifrån den lagstiftningen som gällde då, men det har inte räckt till. Det beklagar jag.

Domen gäller emellertid enbart PFAS-föreningens medlemmar som drivit processen. Övriga behöver göra sin rätt gällande genom att väcka talan i en domstol inom den lagstadgade preskriptionstiden.

Vill du läsa mer om PFAS i Ronneby kommun finns en samlingssida med mer information på ronneby.se/pfas Länk till annan webbplats..