Artikeln publicerades 8 mars 2023

Kontroll av vattenanslutningar

Efterkontroll av vattenanslutningar.

Under Vecka 11-12 så kommer Svapipe AB utföra efterkontroll på de fastigheter som hade någon slags anmärkning efter anslutningskontrollen 2020.

De fastigheter som ska efterkontrolleras är även informerade via brevutskick.

Dettta gäller följande områden

  • Sörby ( västra delen)
  • Kalleberga hallar( södra delen)
  • Hallabro

Efterkontrollen går till på samma sätt som anslutningskontrollen, det vill säga genom att man använder teaterrök och ibland färgat vatten.

Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar mm.

Tänk på att:

Fyll på alla vattenlås som finns i fastigheten, oftast är det golvbrunnarna som inte alltid används. Man glömmer ofta att det finns brunn i källaren, garaget eller pannrummet så se till att fyll på dessa.

Detta görs för att undvika att röken kommer in i er fastighet. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök, skulle den komma in i fastigheten så är det bara att vädra ut.

Personalen på Svapipe kommer inte behöva tillgång in i fastigheten så ni behöver ej vara hemma när undersökningen sker.

Vi hoppas inte att efterkontrollen skall vålla er några besvär.

Detta arbete görs i syftet att minska riskerna för översvämning och även att ovidkommande tillskottsvatten belastar våra reningsverk och pumpstationer.