Artikeln publicerades 11 januari 2023

Avfallstrappa

Kommunens nya avfallsplan

Ronneby ska bli Sveriges första hållbara kommun. De strategiska målområdena och arbetet med att nå dessa ska ha en koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Det kommer att krävas en omställning av samhället där alla aktörer bidrar för att vi ska lyckas nå en hållbar utveckling. Med god tillgång till bostäder, samhällsservice, en väl utbyggd infrastruktur samt ett rikt fritid- och kulturliv skapas förutsättningar för en attraktiv kommun. Avfallsplanen är ett av flera styrmedel för att uppnå de strategiska målområdena.

Se hela Avfallsplanen här: Ronneby Kommuns avfallsplan Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.