Artikeln publicerades 7 december 2022

Spara el

Dags att spara el!

Ansträngt läge i energisystemet 9-18 december

Mellan den 9-18 december är det stor risk för höga elpriser och hög belastning på elnätet. Marginalerna är små och därför är det viktigt att vi hjälps åt att spara el!

För att undvika en överbelastning av elnätet behöver vi alla spara el nu. Om vi gemensamt bidrar, kan vi både hålla nere elpriserna och minska risken för frånkoppling av el.

Varför händer detta nu?
Både vädret och elproduktionen bidrar till det ansträngda läget. Under perioden 9-18 december 2022 blir det ett driftstopp av kärnkraftverket Oskarshamn 3, något som kommer att påverka ett redan ansträngt läge.

Nu måste vi alla hjälpa till
Det viktigaste du kan göra för att spara energi är att minska användningen av varmvatten och sänka inomhustemperaturen. Du behöver däremot inte släcka ner julbelysningen eftersom den drar väldigt lite el, särskilt om du har valt LED-belysning. Om elen kommer att stängas av är det alltid bäst att vara förberedd. På MSB:s webb Länk till annan webbplats. finns det många bra råd.

Mellan den 9-18 december är det risk för stort tryck på elnätet. Tack för att du är med och hjälper till att dra ner din energiförbrukning.