Artikeln publicerades 11 augusti 2022

Solpaneler

Solpanelers påverkan på elnätet

Under 2022 har föranmälningar om anslutning av produktionsanläggningar ökat mycket jämfört samma period förra året. Den snabba utbyggnaden av solceller gör ibland att elnätet behöver förstärkas.

Det beror på att elproduktionen från många solcellsanläggningar i samma område innebär hög belastning på elnätet.

Till skillnad från vanlig elkonsumtion som har mer spridda toppar, belastar elproduktion från solceller elnätet samtidigt och under långa perioder. Alla hushåll i ett område kör till exempel inte tvättmaskin, diskmaskin och lagar mat exakt samtidigt. Men har många solceller i ett område så är ju samtliga i drift under dygnets ljusa timmar.

Oftast går det att använda de kablar som redan är framdragna till huset men om många i ett område installerar solceller kan det krävas större ombyggnationer av nätet.

Eftersom vi är skyldiga att följa regelverket för att inte äventyra elleveransen, kan vi inte ansluta mer produktion än vad elnätet kan ta emot.

Därför kan det uppstå situationer där det blir en viss väntetid innan man kan komma igång med produktionen av egen solel.