Artikeln publicerades 2 maj 2022

Elpriskompensation

Så fungerar elpriskompensationen!

Kompensationen gäller för hushåll som hade en elförbrukning från 700 kWh per månad under december 2021, samt januari och februari 2022. Som mest utgår ersättningen med 2 000 kronor per månad för en förbrukning på 2 000 kWh och uppåt.

När betalas elpriskompensationen ut?
Elnätsbolagen kunde börja ansöka om ersättning till sina kunder från och med den 15 mars. Ronneby Miljötekniks förhoppning är att det administrativa jobbet ska vara klart så snabbt som möjligt så att kompensationen börjar synas på fakturan i juni.

Behöver jag som kund göra något för att få ersättning?
Nej, ersättningen går ut automatiskt om du uppfyller kraven.

På vilket sätt gör Ronneby Miljöteknik utbetalningen till sina elnätskunder?
Elprisstödet regleras som ett avdrag på din juni faktura. Om kompensationen överstiger beloppet för första månadsfakturan, dras kvarvarande kompensation från efterföljande fakturor tills hela ersättningen är utbetald. För dig som inte bor inom Ronneby Miljötekniks elnätsområde är det ditt elnätsbolag som hanterar din ersättning och besvarar dina frågor.

Hur mycket kommer jag att få?
På dina fakturor eller under Mina Sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som finns på vår hemsida kan du se hur mycket du förbrukade under de berörda månaderna. På regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det en tabell under frågan ”Vilka kan få kompensation” som visar hur mycket ersättningen blir beroende på hur mycket el du använt.

Förslag om förlängd kompensation
Regeringen har även föreslagit en förlängd elpriskompensation för mars månad. Stödet omfattar endast elkunder i södra/mellersta Sverige (elprisområde 3 och 4) och kommer att vara från en nivå om 100 kronor till maximalt 1 000 kronor, beroende på förbrukning.

Var kan jag läsa mer om elpriskompensationen?
På regeringens hemsida finns aktuell information och framtagna frågor och svar.

Läs mer om elpriskompensation på regeringens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.