Artikeln publicerades 14 april 2022

Nytt passersystem på Angelskog

Nytt passersystem på Angelskog

Under 2022 införs ett passersystem på Angelskogs återvinningscentral.

Vad innebär det för mig som kund:

Rent praktiskt innebär det att du som kund möts av en bom där du får legitimera dig med ditt körkort eller ett personligt/företags-passerkort, därefter öppnas bommen och du kan köra in till en säker och kontrollerad återvinningscentral där vi kan ge dig god service i högre grad än vad vi kunnat tidigare.

Varför inför vi ett passersystem:

  • Vi skapar en säkrare och bättre arbetsmiljö för våra besökare och medarbetare.
  • Vi får en tryggare och trevligare besöksmiljö där vi kan minimera riskerna för stöld och obehöriga besök.
  • Vi får ett bättre trafikflöde och därmed minskar vi vår klimatpåverkan.
  • Vi kan analysera besöken och utifrån det anpassa våra öppettider och bemanning och på så sätt höja vår service.

Observera: Återvinningscentralen är endast till för privatpersoner och företag/verksamheter med mindre och sorterat avfall resterande ska använda vågen på Angelskog!

(Vågen på Angelskog gäller för alla fordon över 3,5 ton)

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen, du kan läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter här: Ronneby Miljöteknik's Integritetspolicy