Artikeln publicerades 10 januari 2022

Stopp för returpapper på återvinningsstationer

Stopp för returpapper på återvinningsstationer!

Regeringen beslutade i december 2020 att förordningen om producentansvar för returpapper ska upphävas. Returpapper ska dock även i fortsättningen sorteras ut från annat avfall, men ansvaret för insamlingen läggs istället på Sveriges kommuner. Regeringen har lämnat åt kommunerna att själva avgöra hur de vill hantera insamlingen. Lösningarna kan därför se olika ut i olika kommuner.

Nya insamlingsplatser för dina tidningar

För dig som bor i villa och fritidshus och har fyrfackskärl blir det ingen skillnad. Du fortsätter att lämna tidningar och övrigt returpapper i facket för tidningar.

Fastighetsägare som ännu inte har egna kärl för returpapper hänvisas i första hand till återvinningscentralerna i Kallinge samt i Angelskog, utanför Ronneby.

Sortera rätt

Det här ska läggas i kärlet för returpapper:

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • skriv- och ritpapper
  • pocketböcker


Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning. Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen, liksom inbundna böcker som inte kan lämnas till återanvändning, omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Återvinning är energismart
Återvinnare är goda planetskötare: Om du återvinner din dagstidning spar du energi som räcker för att brygga 38 koppar kaffe!

Återvinning är energismart